Glenealy vs Coolboy Rangers

Glenealy vs Ballywaltrim

Glenealy vs Roundwood

Glenealy vs Arklow United B

Glenealy vs Arklow Town C

Glenealy vs Wicklow Rovers C

Glenealy vs Carnew B

Glenealy vs Avonmore B

Glenealy vs Rathnew B