Glencormac United vs St. Anthonys

Glencormac United vs Arklow Town A

Glencormac United vs Ashford Rovers

Glencormac United vs Arklow United A

Glencormac United vs Aughrim Rangers

Glencormac United vs Shamrock Celtic

Glencormac United vs Ashford Rovers A